Influenza A e B
Gripe
VIRUS
ORTOMYXOVIRIDAE
E: Gripe
I: Influenza, flu

A gripe, ou influenza, é unha infección respiratoria causada polos virus influenza tipo A e tipo B. Todos nós convivimos con ela algunha vez, sobre todo de nenos, e algún de nós convivirá de seguro este ano, pois aproximadamente, tódolos invernos enferma desta doenza o 12% da poboación galega e 100 millóns de personas no hemisferio norte.Na maioría das comunidades, son os nenos de idade escolar os primeiros en “colle-la gripe”, que logo levan ás súas casas contaxiando ó resto da familia e de aí a outros grupos.

Síntomas
Os síntomas da enfermidade aparecen de súpeto, normalmente entre un e tres días despois da exposición ó virus, e consisten nun cansancio e debilidade xeral con dores en todo o corpo que algúns describen como: “¡estou como se me moeran a paos!”, “¡estou escangallado!”, etc. Por se isto fose pouco, ven sempre en compaña de febres e calafríos. Algunhas persoas tamén poden padecer conxestión nasal e dor de gorxa.

12


Habitualmente, as epidemias de gripe posúen un patrón característico. Despois dos primeiros casos illados, aparecen de súpeto moitos (epidemia), acadando un máximo, despois de 3 ou 4 semanas, e declinando logo nun tempo similar. A primeira indicación dun brote nunha comunidade é un incremento no número de nenos de preescolar e primaria con enfermidades respiratorias febrís. De seguido aparecen afectados escolares de secundaria e adultos, e medran os ingresos hospitalarios de pacientes por agudizárense doenzas respiratorias crónicas como a neumonía, asma, bronquite crónica, enfisema, etc.


Medidas preventivas
A gripe é moi contaxiosa; polo xeral, o virus entra no corpo a través das membranas mucosas da boca, nariz e ollos. Cando unha persoa con gripe tose ou espirra, o virus espállase polo aire e pode ser inhalado por calquera outra que se atope cerca, polo que a mellor medida preventiva fronte ó virus é manterse afastado, se é posible, dos enfermos. Se na nosa familia temos algún enfermo debemos lavar frecuentemente as mans e levar  un estilo de vida saudable: comer e durmir ben, beber moita auga, non fumar e tentar manter baixos os niveis de stress.

Fronte ó virus existe unha vacina que ten que inocularse tódolos anos. O virus da gripe ten unha taxa de mutación tan alta, que os anticorpos producidos nun ano, resultan de nula ou escasa eficacia á hora de enfrontarse a outras variantes en seguintes estacións. Anualmente a Organización Mundial da Saúde propón, en febreiro, unha vacina elaborada  a partir de mostras recollidas en 110 sitios de vixilancia repartidos pola terra. A partir destas mostras selecciónanse tres cepas, dous do tipo A e unha do B, responsables, presumiblemente, da maioría dos casos de gripe que terán lugar no outono e inverno seguintes. Unha mestura de estas cepas, e variantes delas seleccionadas e debilitadas, son a base da vacina. Coma o virus muta con moita rapidez, ás veces non é efectiva en tódolos casos.

A vacina da gripe está recomendada para a poboación de alto risco, como son: maiores de 65 anos, nenos ou adultos con problemas pulmonares ou cardíacos, persoas que convivan con persoas de alto risco, persoas inmunodeprimidas, etc.

Caracteres diagnósticos. ¿Como distinguir unha gripe dun arrefrío?
3

Ámbalas dúas son infeccións virais e poden dar síntomas coma tose e dor de gorxa, pero o arrefrío é unha infección viral menor. No seguinte cadro de síntomas poderás ver as diferencias

 

SÍNTOMAS
Arrefiado
Gripe

Febre

Rara

Alta ,por encima de 38°C, e durante 3-4 días

Dor de cabeza e calafríos

Rara

Acusado

Dores musculares

Leves

Comúns, e ás veces severos

Cansancio e debilidade
Leves
Acusado, poden durar semanas
Esgotamento extremo
Nunca
Moi acusado

Nariz conxestionado

Común
Ás veces
Espirros
Comúns
Ás veces

Dor de gorxa

Común

Ás veces

Molestias no peito, tose

Moderado, común

Común, ás veces acusado


Sinal e recompilación de datos
 Os datos recopilaranse de forma directa a partir dos alumnos/as que resultan afectados pola enfermidade. Para evitar os falsos diagnósticos, soamente contarán aqueles casos nos que se acredite unha certificación médica. Do mesmo xeito, e tendo en conta que o universo escolar é unha mostra sesgada pola idade, debemos incluír aquelas persoas do núcleo familiar do alumno/a que resulten afectadas. En futuras convocatorias do proxecto tentaremos de facer un mostreo tendo en conta as diferencias de idade, pois o patrón de contaxio pode variar.

Para contrastar os nosos datos pode ser de moita utilidade pórse en contacto co centro de saúde máis próximo, ou con médicos particulares, pois posúen unha estatística de baixas por mor da enfermidade, e poden darnos información moi valiosa sobre as epidemias de outros anos.

Aínda que os brotes de gripe posúen un patrón definido de aparición e desaparición, moitas veces aparecen fora da tempada de gripe, normalmente despois, pequenos focos de “infeccións víricas postgripais” que presentan os mesmos síntomas que a gripe. Aínda non se sabe moi ben a súa causa, pero paga a pena constatalo nas fichas.

Enlaces